Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

W Publicznym Przedszkolu nr 4 wychowankom jest udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna w formie:

  • zajęć logopedycznych (terapia logopedyczna),
  • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (terapia pedagogiczna),
  • zajęć edukacyjno – terapeutycznych (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).

Wszystkie formy zajęć są indywidualnymi ćwiczeniami ze specjalistą: pedagogiem lub neurologopedą.

Ramowe programy pracy, indywidualne plany pracy z dzieckiem oraz Indywidualne  Programy Edukacyjno – Terapeutyczne (IPET) są tworzone na bieżąco i dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanka.

Na terenie placówki są prowadzone przesiewowe badania logopedyczne, diagnozujące wstępnie rozwój mowy dziecka. W grupach prowadzone są przez wychowawców dodatkowe zajęcia wspierające talent dzieci uzdolnionych.

Nasze przedszkole jest w stanie zapewnić opiekę, wsparcie i pomoc dzieciom posiadającym opinie z Poradni Pychologiczno – Pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego na czas edukacji przedszkolnej w placówce ogólnodostępnej. W ramach tych działań tworzone są zespoły do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, złożone ze specjalistów oraz wychowawców poszczególnych grup. Zespoły obradują trzy razy w roku, ustalając zakres i formy pomocy, a także dokonując oceny efektywności pomocy. W spotkaniach tych mogą brać udział rodzice dziecka. Naszym priorytetem jest wszechstronny, zdrowy rozwój każdego dziecka.